معرفی کلی هوشمند سازی با استفاده از کنترل انواع پرده در منازل و مراکز اداری – خدماتی و …

تکمیل پروژه توسط همکاران گرامی (گالری زوین)

اجرای ریل برقی بیمارستانی بسیار روان و مقاوم

اجرای پرده رومن برقی ارتفاع بلند با موتور شش

اجرای تلفیقی حرکت پرده برقی رومن

(بالارو و کناررو)

اجرا ریل پرده برقی بیمارستان

پرده برقی کناررو و بالارو خانگی

آموزش اتصال ریل پرده برقی به وسیله رابط

پایه متحرک جدید

برای مشاهده بیشتر ویدئو ها به پیج اینستاگرام ما بپیوندید